Dự án Tổ hợp Ánh Dương Soleil

Tên dự án: Tổ hợp Ánh Dương Soleil

 

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng

 

Công việc thực hiện: Cung cấp vật tư phụ và nhân công lắp đặt hạng mục hệ thống điện

 

Thời gian: 2018

Giá trị hợp đồng: 12,320,069,882