Cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Nội Bài được tổ chức, điều hành theo mô hình công ty TNHH, tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật .

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty